Αντιστοιχίες. Λουλούδια από την Ελληνική τέχνη

Επιμέλεια: Ειρήνη Οράτη, Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου, Ελένη Κυπραίου

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Alpha Bank
Αθήνα 2007
103 σελ.
ISBN 978-960-88823-9-3
Ελληνικά/Αγγλικά
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου – Παράρτημα Ναυπλίου και στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Alpha Bank, Ναύπλιο.