Παρίσι – Αθήνα: 1863-1940

Γενική επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2006
478 σελ.
ISBN 978-960-7991-31-3
Χορηγός: Eurobank Private Banking
Ελληνικά/Γαλλικά