Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Πολλαπλές αναγνώσεις. Η συλλογή του Αντώνη Τάντουλου

Επιμέλεια: Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Πέπη Γαβαλά

Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου – Παράρτημα Σπάρτης, ΥΠΕΠΘ – Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λακωνίας
Σπάρτη 2009
83 σελ.
ISBN: 978-960-85308-5-0
Χορηγοί: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Σπάρτη «Κουμαντάρειος Πινακοθήκη»