Ιωάννης Καποδίστριας

Ο πρωτομάρτυρας της νέας Ελλάδας

Επιμέλεια: Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου
Έκδοση: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Αθήνα 2008
88 σελ.
ISBN 978-960-7791-40-5
Χορηγός: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Κατάλογος έκθεσης που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου – Παράρτημα Ναυπλίου.