Εκδοσεις

"Ομάδα Τέχνη" 100 χρόνια

Επιμέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου

Η Θάλασσα στη Νεοελληνική Τέχνη

Επιμέλεια-Κείμενα
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα (1833-1862)

Επιμέλεια
Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου

Σωματογραφίες

Σύγχρονη ελληνική ζωγραφική από τη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Η γενιά του ’80

Σύγχρονη ελληνική ζωγραφική από τη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Από τις Συλλογές του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη

Eπιστημονική επιμέλεια-Κείμενα
Εβίτα Αράπογλου
Επιμελήττρια της Συλλογής Έργων Ελλήνων Καλλιτεχνών του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη

Η Γενιά του ’30 στην αναζήτηση της Ελληνικότητας

Επιμέλεια
Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου