Η Θάλασσα στη Νεοελληνική Τέχνη

Επιμέλεια-Κείμενα
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Έκδοση
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Παράρτημα Ναυπλίου
Αθήνα 2014
48 σελ.
ISBN 978-960-7791-56-6
Ελληνικά/Αγγλικά