Τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα (1833-1862)

Επιμέλεια
Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου

Έκδοση
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Παράρτημα Ναυπλίου
Ναύπλιο 2013
131 σελ.
ISBN 978-960-7791-53-5
Ελληνικά