Η Γενιά του ’30 στην αναζήτηση της Ελληνικότητας

Επιμέλεια
Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου

Έκδοση
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Παράρτημα Ναυπλίου
Αθήνα 2012
Σελ. 39
ISBN 978-960-7791-52-8
Ελληνικά