22.06.2018 Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητος των Χώρων των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητος των Χώρων των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ