07.08.2019 Το τμήμα χορήγησης βεβαιώσεων εξαγωγής έργων της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστό από 12/08/2019-26/08/2019.

 

Το τμήμα χορήγησης βεβαιώσεων εξαγωγής έργων της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστό από 12/08/2019-26/08/2019.