03.08.2020 Το τμήμα χορήγησης βεβαιώσεων εξαγωγής έργων της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστό από 10/08/2020-21/08/2020

 

Το τμήμα χορήγησης βεβαιώσεων εξαγωγής έργων της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστό από 10/08/2020-21/08/2020.