25.10.2021 Την 28η Οκτωβρίου 2021 η Εθνική Πινακοθήκη θα είναι κλειστή.

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 η Εθνική Πινακοθήκη θα είναι κλειστή.