22.08.2022 Ξενάγηση στην έκθεση "Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της Ζωγραφικής του"
Την Τετάρτη, 24 Αυγούστου, στις 12.00 ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΠΜΑΣ Θανάσης Σπηλιόπουλος θα ξεναγήσει το κοινό στην έκθεση
"Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της Ζωγραφικής του"
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μέχρι 20 άτομα)