11.06.2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.


11/06/2015
Tον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα τον βρείτε εδώ.