25.09.2014 Ανακοίνωση

Τη Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

, η βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστή για υπηρεσιακούς λόγους.

Έφη Αγαθονίκου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού.