12.09.2014 Ανακοίνωση

12/09/2014


Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 η βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης θα παραμείνει κλειστή για υπηρεσιακούς λόγους.

Έφη Αγαθονίκου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών και Μουσειολογικού Προγραμματισμού.