20.10.2012 Ανακοίνωση

Η Εθνική Πινακοθήκη θα παραμείνει κλειστή την

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012 (Εθνική Εορτή).