05.09.2012 Ανακοίνωση

Η Εθνική Γλυπτοθήκη το Σάββατο 08/09

και την Κυριακή 09/09 θα παραμείνει κλειστή, λόγω έλλειψης φυλακτικού προσωπικού.