19.12.2011 Ανακοίνωση

Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011 το φυλακτικό

προσωπικό θα απέχει από τα καθήκοντά του, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (Π.Ε.Υ.Φ.Α.) να παραμείνουν κλειστά όλα τα μουσεία. Ως εκ τούτου η Εθνική Πινακοθήκη θα παραμείνει κλειστή.
Επίσης, κλειστή θα παραμείνει η Εθνική Πινακοθήκη και στις 25 & 26 Δεκεμβρίου 2011 λόγω των Χριστουγέννων.