20.05.2011 Ανακοίνωση

20/05/2011


Η Εθνική Πινακοθήκη πληροφορεί το κοινό ότι λόγω έλλειψης επαρκούς φυλακτικού προσωπικού ένας όροφος των μονίμων συλλογών θα παραμείνει προς το παρόν κλειστός.
Eυχαριστούμε για την κατανόηση.