12.05.2011 Η Εθνική Πινακοθήκη στην ART ATHINA

Η Εθνική Πινακοθήκη συμμετέχει στην ART ATHINA

: παρουσιάζει τις μελέτες της νέας πτέρυγας του Μουσείου Καπράλου.