09.05.2019 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης 09/05/2019

Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξ. Σούτσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ.

Όλη τη διακήρυξη θα τη βρείτε εδώ.