19.06.2019 Συνοπτικός διαγωνισμός καθαριότητας ΕΠΜΑΣ

Τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της ΕΠΜΑΣ, θα τη βρείτε εδώ.

Απαντήσεις ερωτήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό καθαριότητας της ΕΠΜΑΣ, θα βρείτε εδώ.
Επιπλέον απαντήσεις ερωτήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό καθαριότητας της ΕΠΜΑΣ, θα βρείτε εδώ.