18.11.2019 Διαγωνισμός για σύστημα εξοπλισμού αμφιθεάτρου.

Τη διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια του συστήματος εξοπλισμού της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξ. Σούτσου,
θατη βρείτε εδώ.