15.04.2020 Διακήρυξη κλειστού συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη σήμανσης χώρου και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας της Ε.Π.Μ.Α.Σ.

Τη διακήρυξη κλειστού συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη σήμανσης χώρου και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας της Ε.Π.Μ.Α.Σ., θα τη βρείτε εδώ.