21.09.2020 Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης της ΕΠΜΑΣ

To ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη  προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού και κινητού εξοπλισμού με απαγωγούς στα εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξ. Σούτσου.

Την περίληψη της διακήρυξης θα τη βρείτε εδώ.

Την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα τη βρείτε εδώ.