22.09.2020 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τη "Νέα Ψηφιακή Εθνική Πινακοθήκη"

Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξ. Σούτσου διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο "Νέα Ψηφιακή Εθνική Πινακοθήκη".
Το κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ.