29.12.2021 Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ

 Η ΕΠΜΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΕΠΜΑΣ.
Τη σχετική απόφαση για το διαγωνισμό θα τη βρείτε εδώ  
το κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ 

ΕΕΕΣ: εδώ

ΕΕΕΣ XML: εδώ