06.08.2015 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού ΕΠΜΑΣ.

06/08/2015

 Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2015 - 30/06/2015, θα τα βρείτε εδώ.