15.07.2015 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ.

15/07/2015

 Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01/06/2015 - 30/06/2015, θα τα βρείτε εδώ.