18.06.2015 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ.

18/06/2015

 Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015 - 31/05/2015, θα τα βρείτε εδώ.