11.01.2016 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου κατά το χρονικό διάστημα 1/10/2015 - 31/10/2015

Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα 1/10/2015 - 31/10/2015 , θα τα βρείτε εδώ.