01.02.2017 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕθνικήςΠινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου κατά το χρονικό διάστημα 01/2/2017-28/2/2017

Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ κατά το χρονικό διάστημα01/2/2017-28/2/2017, θα τα βρείτε εδώ