Η Εθνική Πινακοθήκη διοργανώνει σημαντικές εκθέσεις τόσο σε περιφερειακά μουσεία και πολιτιστικά κέντρα όσο και σε μουσεία του εξωτερικού.