Περιοδικες Εκθεσεις

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 21 Μαΐου - 30 Ιουνίου 1984

Η έκθεση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη...

Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, Ιανουάριος 1976

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ. ...

Ζάππειο μέγαρο, 19 Απριλίου - 5 Μαΐου 1958

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ. ...

Ζάππειο μέγαρο, 1957

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ. ...

Ζάππειο μέγαρο, 1956

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ....

Ζάππειο μέγαρο, 1955

Δείτε τους καταλόγους της έκθεσης εδώ και εδώ....

Ζάππειο μέγαρο, 1954

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ....

Ζάππειο μέγαρο, 1953

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ....