Έκθεση ζωγραφικής σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, Ιανουάριος - Μάιος 1980