Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου - 10 Μαΐου 1981