Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Άνδρος, 1 - 23 Ιουλίου 1983