Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 21 Μαΐου - 30 Ιουνίου 1984

Η έκθεση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη