Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλκίδας, 5 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου 1985