Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ, Μυτιλήνη, 23 Ιουλίου - 15 Οκτωβρίου 1986