Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 29 Μαρτίου - 5 Απριλίου 1989