Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 10 Δεκεμβρίου 1990 - 20 Ιανουαρίου 1991