Περίπτερο Εθνών Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου - 30 Ιουνίου 1955

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ