Σύνδεσμος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, Καβάλα, Μάιος 1962

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ