Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1962

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ