Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Φεβρουάριος 1974

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ