Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, Ιανουάριος 1976

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ