Εθνική Πινακοθήκη, 18 Μαΐου - 1 Ιουλίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ