Εθνική Πινακοθήκη, 20 Ιουνίου - 7 Οκτωβρίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ